پرینت

کاشت نهال در پردیس 2 فنی(امیرآباد)

به مناسبت بزرگداشت هفته منابع طبیعی و به منظور حفظ طبیعت و محیط زیست، مراسم درختکاری در روز دوشنبه 16 اسفند ماه همزمان با بارش رحمت الهی انجام گردید.این کار با همت شورای صنفی کارکنان پردیس دانشکده های فنی وتعدادی از کارکنان و

با حمایت اداره پشتیبانی پردیس فنی و یاری پرسنل زحمت کش فضای سبز با کاشت حدود 50 اصله انواع نهال صورت گرفت.