پرینت

دیدار اعضای شورای صنفی کارکنان با ریاست محترم پردیس . 22خرداد 95

بر اساس درخواستهای متعدد کارکنان محترم از شورای صنفی کارکنان مبنی بر انجام نشست صمیمانه کارکنان با هیات رئیسه محترم پردیس و مدیران میانی جهت طرح مشکلات پرسنلی و رفاهی و ارائه راه کار مناسب جهت رفع آنها و شنیدن ارشادات و راهنمایی های لازم از طرف مسئولین محترم، این جلسه با هدف ایجاد روحیه تعاون، همکاری وهمدلی با مسئولین جهت بالا بردن بهره وری کارکنان و اعتلای بیشترپردیس برگزارشد.

موضوعات مطروحه :

  • در این نشست با توافق ریاست محترم پردیس جناب آقای دکتر کمره ای مقرر گردید که جلسه هم اندیشی قبل از پایان دوره ایشان برگزار گردد.
  • بحث و تبادل نظر در خصوص عدم اجرای چارت سازمانی در پردیس و منطبق نبودن پست های سازمانی افراد با شغل مورد تصدی آنها و خالی بودن بعضی از پست های موجود.
  • در خصوص پرداخت فوق العاده سختی کار به کارکنان دینفع بر اساس آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه
  • بحث و تبادل نظر در مورد بخشنامه عدم ذخیره و بازخرید مرخصی کارکنان و اشاره به مغایر بودن این بخشنامه با ماده 56 آیین نامه و درخواست برقراری ذخیره و بازخرید مجدد مرخصی سال 94 کارکنان
  • بحث و تبادل نظردرمورد بکارگیری یک نماینده از طرف کارکنان در شوراها و کمیته های تصمیم گیری در امور پرسنلی، رفاهی و فرهنگی پردیس جهت دفاع ازحقوق حقه کارکنان
  • طرح موضوع عدم شفافیت لیست پرداخت کارانه و بهره وری به کارکنان پردیس
  • بحث و تبادل نظر در مورد داشتن حق رای کارکنان یا نمایندگانی از آنها در انتخابات رئیس پردیس و دانشکده ها
  • طرح موضوع استقلال اداره رفاه از امور اداری جهت ارائه خدمات بهتر و گسترده تر به کارکنان و اعضای هیات علمی