پرینت

گزارش هشتمين جلسه مجمع عمومی شوراي صنفي كاركنان (دور پنجم)

صورتجلسه هشتمين جلسه مجمع شوراي صنفي كاركنان

هشتمین جلسه مجمع شورای صنفی دور پنجم در روز یکشنبه 95/05/24  مصادف با ميلاد حضرت امام رضا(ع) راس ساعت 13:30 در پرديس مركزي فني با تلاوت آياتی چند از کلام الله مجید آغاز شد.

در ابتدای جلسه رياست محترم مجمع شوراي صنفي دهه كرامت و ميلاد باسعادت امام هشتم شيعيان را به همه همكاران تبريك گفته و به همكاران و معاونت محترم دانشكده فني خيرمقدم عرض نموده. از آقاي دكتر قلي پور و ریاست محترم  پردیس بدلیل همكاري در  برگزاري اين جلسه قدردانی نموده و سپس از ایشان  بدلیل حمایت همه جانبه از کارکنان تشکر نموده واظهار امیدواری کردند که این حمایت و پشتیبانی همچنان تداوم داشته باشد در ادامه از معاونت محترم درخواست نمودند که با سخنان خود جمع را در جهت پیشبرد اهداف شورا راهنمایی بفرمایند.

معاونت محترم پرديس فني جناب آقاي دكتر قلي پور ضمن سلام و خيرمقدم به همكاران، از طرف آقاي دكتر سلطاني معذرت خواهي كرده و فرمودند ايشان بعلت دفاعيه پايان نامه دانشجويان نتوانستند در اين جلسه حضور يابند لذا خوشحال هستم كه امروز، ميزبان دوستان در دانشكده فني هستيم. دانشكده فني ميزبان حدود 8000 دانشجو ، 365 نفر اعضاي هيات علمي و بيش از 450 نفر كارمندان محترم دانشگاه تهران مي باشد و با بيش از 80 سال سابقه توانسته تعداد بيشماري مهندس تحويل جامعه دهد كه عملكرد آنها در سطح مملكت نمايان مي باشد چرا كه ايران ساخته شده توسط همين مهندسين مي باشد. ايشان ابراز نمودند كه برخود مباهات مي كنم كه در دانشگاه تهران و جايي كه مملكت ساز است خصوصا در بخش آموزش و پژوهش آن، مي توانم باشم و از آنجا که7 سال اخير در بخش معاونت اداري مالي دانشكده فني در بين كاركنان بوده و 16 سال مدير طرح هاي عمراني و در بين كاركنان هستم. احساس نزديكي ، همفكري، همكاري و همياري با كاركنان دارم. اما احساس مي كنم كه در دانشگاه هم مانند ساير اصناف در كار گروهي ضعيف هستيم و اين وصول مطالبات به حق خودمان را ضعيف مي كند. لذا اگر بتوانيم مانند ساير كشورها پايه كارگروهي را در كشور قوي بنا كنيم خيلي موفق عمل خواهيم كرد. كارمندان بخاطر ارتباط دو سويه با دانشجويان  و اعضاي هيات علمي، از آنجا كه دانشجويان دانشگاه تهران ، از نخبگان كشوري هستندو انتظار مي رود كه با جواناني هوشمند و سرشار از نبوغ، خلاقيت  طرف باشيم پس از اساتيد و كاركنان دانشگاه متوقع هستند و ضرورت ايجاد مي كند كه استاد و كارمند همپاي دانشجو خود را نخبه سازند تا اگر اين جوانان 10 درصد نخبه كشوري هستند كه وارد دانشگاه تهران شده اند. ماهم جزء 10 درصد اساتيد و كاركنان نخبه كشوري باشيم.

چه تدابيري بايد انديشيد تا با خواسته هاي دانشجويان تطبيق داشته باشد.

·       همواره خودمان را براي آينده آماده سازيم تا دانشجو هنگامي كه ارتقاء پيدا مي كند احساس غرور نكند.

·       نقش ارتقاء دانش، مهارت و تجربه براي كارمندان ضروري است، خصوصا كه فناوري، تكنولوژي و دانش به سرعت در حال رشد است.لذا براي روبرويي با دانشجويان چابك و تيزرو بايد قوي عمل كنيم.

·       اولين و ضروري ترين امر براي كاركنان آموزش مستمر و به روز است، اين چيزي است كه نياز به سازماندهي دارد بايد بدانيم كه هركس همه چيز را نمي داند و هر فردي داراي تخصص خاصي است و براي پيشرفت بايد بپذيريم كه ما همه چيز را نمي دانيم و با بهره گيري از علم و دانش و توانمندي هاي ديگر كاركنان مي توانيم به دانش و اطلاعات خود بيافزاييم.

·       بدانيد كه شورا از سازمانهاي مردم نهاد ( NGO ) است و يكي از مدلهاي توسعه يافتگي فعاليت NGO ها در آن كشورها مي باشد.

·       كاركنان را به كار تيمي تشويق كنيد چرا كه سود پيشرفت جمعي بسي بالاتر است و در كشورهاي اروپايي و .... كار تيمي از اهميت بالايي برخوردار مي باشد و پيشرفت و موفقيت بهمراه دارد.

·       سيستم به اين نتيجه رسيده اگر همكار و هميار يكديگر باشيم و در فعاليت ها پشتيبان همديگر ، موفق تر هستيم و براي خود و جامعه پيشرفت چشمگيري را به ارمغان خواهيم آورد.

دانشگاه تهران با كسري اعتبار مواجه است كه اگر كارمندان ، اساتيد و دانشجويان با هم متحد باشند مي تواند رشد چشمگيري در دانشگاه ايجاد شود، لذا براي ايجاد درآمد در دانشگاه بايد در زمينه پروژه يابي به اساتيد كمك كنيد. كاري كنيم تا آزمايشگاه هاي دانشگاه فعال شوند با وزارتخانه هاي مختلف در ارتباط باشيم و كار و فعاليت را از بيرون دانشگاه جستجو و به آزمايشگاههاي و محيط هاي پژوهشي دانشگاه بياوريم، كاري كنيم تا به دولت وابسته نباشيم. با تقويت كار تيمي و NGO ها درآمد را افزايش دهيم.

هميشه نيمه پر ليوان را ببينيم ، انرژي هاي مثبت را تقويت كنيم. 50درصد از فكر خود را براي ارائه و ايجاد راه حلهاي جديد بكار بريم.چرا كه ذهن خلاق و مثبت راه هاي ميانبر و كم انرژي را پيدا مي كند و با ارتباط گروهي ، راههاي برتررا مي يابد.

در دانشكده فني كاركنان بعنوان چرخه رشد دانشكده هستند، دوسوم انرژي در بخش كاركنان بايد قرار گيرد چرا كه اگر كارمند با انگيزه و فعال عمل كند و با رفتار شايسته و نيكو در برابر دانشجو و استاد حاضر باشد به رشد استاد و دانشگاه كمك خواهد كرد. اين امكان فراهم خواهد شد تا با بودجه اختصاصي فعاليت كنيم و مانند دانشگاههاي بزرگ دنيا ( هاروارد، MIT ،...) بدون نياز به دولت دانشگاه اداره مي شود و رشد و توسعه علمي و اقتصادي را به همراه خواهد داشت.

كاركنان بدانند كه پيشنهادهاي سازنده و عملي از طرف مديريت پذيرش خواهد شد و همانگونه كه براي پروپوزال هاي دانشجويي تصميم گرفته مي شود براي پيشنهادات هم وقت گذاشته و بررسي مي گررد تا در صورت امكان به بهره برداري برسد.

سيستم ارزيابي كاركنان امروز روي بورس است ، ارزيابي كاركنان ، چگونگي ارتقاء آنها و...  مي طلبد كه كاركنان منفعل نباشند و فعال وارد عرصه عمل شوند.

در پايان آرزوي موفقيت براي كليه كاركنان دارم و تشكر مي كنم. اميدوارم دفعات ديگر هم ما را سرافراز كنید.

سپس مسئولين شوراهاي واحدها دغدغه هاي ذهني خود و كاركنان را بيان كردند:

1-     چگونگي انتخاب كارمند نمونه هنوز براي ما روشن نيست، در بعضی واحدهاكارگزيني هنوز همراهي شوراي صنفي را نپذيرفته است؟

2-     تعداد سهميه كارمند نمونه براي واحدها كم و محدود است؟

3-     كارشناس مسئول هم در بخش مديران و هم در بخش كارمندان ديده شده است؟

4-     ارزشيابي هاي سال قبل بعضا" جاي اشكال دارند؟بهتر است سال 91 را حذف نمایند

5-     زمان بندي و پايان ارسال اسامي كارمندان نمونه اعلام نشده است؟

6-     حراست دانشگاه در بخش كارمندان نمونه ديده نشده است؟

7-     حوزه رياست تعداد بيشتري سهميه كارمند نمونه به خود اختصاص داده است، علت چيست؟

8-     مكانيزم انتخاب كارمند نمونه ، ارزشيابي مناسبي نمي باشد.

9-     در بندي از بخشنامه اشاره شده است كه شوراي صنفي يا واحد اداري دانشكده ها در جلسه انتخاب كارمند نمونه حضور داشته باشند كه اين يا بايد تفسير شود.

در جوابيه كاركنان ریاست محترم شورای صنفی مرکزی تاكيد نمودند كه آيين نامه انتخاب كارمند نمونه تغيير كرده است و يكسري از دغدغه هاي ذهني شما برطرف شده ، در آيين نامه جديد براي تمام واحدها و حتي مديران بازاي هر 100 نفر يك سهميه ديده شده است.

از كاركنان خواسته شد تا توجه داشته باشند كه روند انتخاب كارمند نمونه پس از 5 سال و با پيگيري مستمر شوراي صنفي به جريان افتاده است و چه بسا ايراداتي هم به آن وارد باشد لذا شوراي صنفي اصرار دارد كه اين انتخاب حتما صورت گيرد. دستورالعمل انتخاب كارمند نمونه براي 2 سال اعتبار دارد و پس از آن قابل تغيير است لذا توصيه مي شود تا نظرات و پيشنهادات خودتان را ارائه دهيد تا در دوره هاي بعدي كامل تر و با ارزيابي 360 درجه بتوانيم به اجرا در آوريم.

در واحدهايي كه شوراي صنفي ندارند، مسئوليت حضور در جلسات انتخاب كارمند نمونه به امور اداري آن واحد واگذار شده است.

رييس كميسيون فرهنگي

درپردیس هنرهاي زيبا روند انتخاب كارمند نمونه اجرا شد و در آنجا نماينده شوراي صنفي حاضر در جلسه انتخاب كارمند نمونه ، چون خود در كميسيون حضور داشتند از قرار گرفتن نام خودشان در بين كارمندان منتخب كناره گيري كردند.

(كه در اينجا نظر جميع كاركنان عضوي شوراي صنفي بر اين بود كه فرد حاضر در جلسه، زمان راي گيري براي خودش، حق راي نداشته باشد).

درپردیس هنرهای زیبا با توجه به اينكه آقاي مهندس علياري معاون محترم اداری و مالی عضو كميسيون  تعیین کارمند نمونه پردیس بوده همكاري لازم را مبذول داشته و 5 نفر از كاركنان بعنوان كارمند نمونه در داخل دانشكده معرفي شدند، 10 نفر شايسته تقدير و تشكر انتخاب و 2 نفر هم به دانشگاه جهت انتخاب كارمند نمونه دانشگاهي معرفي شدند.

برگزاري جشنواره كارمند نومنه با تاخير خواهد بود و تاريخ برگزاري در صورت حضور رياست دانشگاه تهران جناب آقاي دكتر نيلي، 29 شهريورماه خواهد بود.

انتخاب قاري، مجري و سخنران به عهده شوراي صنفي دانشگاه مي باشد كه افرادي معرفي شده اند و دوستان اگر نظري دارند و افراد ديگري را مي شناسند مي توانند معرفي نمايند تا با مشورت جمعي توانمندترين انتخاب شوند.

قاري= آقاي عرب سرخي

مجريان= آقاي حسين خاني- خانم ملك حسيني-

سخنران= خانم دكتر افكاري

گروه موسيقي= با توجه به عدم وجود گروه فرهنگي كاركنان از گروه موسيقي ( دانشجويان) بیداد به مسئوليت آقاي طراوتي دعوت شد.

تكنوازي= آقاي خاتمي نيا

لازم به ذكر است كه از بين حضار در جشنواره هم افرادي به قيد قرعه انتخاب مي شوند كه به نفراول سفر هوايي به كربلا – نفر دوم سفر هوايي به مشهد و 3 نفر هم سفر به خزرآباد ساري تعلق مي گيرد.

نايب رييس مجمع شوراي صنفي

پتانسيل كاركنان بايد ديده شود و ارزش گذاري شود.

فوق العاده سختي كار در ارگان هايي كه اجرا شده است در صورت امكان همكاران، نمونه اي از احكام آنها را ارائه دهند.

حرف (يا) در دستورالعمل انتخاب كارمند نمونه بررسي ودر صورتي كه حق راي را از اعضاي شوراي صنفي مي گيرد، با توجه به راي اكثريت اعضاي شوراي صنفي كاركنان دانشگاه تهران، شوراي صنفي از حضور در جلسه انتخاب كارمند نمونه كنارگيري خود را اعلام نمايد.

در مورد پست كارشناس مسئول درنظر داشته باشيد كه اين پست به هيچ وجه نبايد حذف شود بلكه بايد شرح وظايف براي آن تعريف گردد.

از طرف همكاران پيشنهاد شد تا تمام جلسات شوراي صنفي مركزي با مديران دانشگاه صورتجلسه شود تا هماهنگي و همكاري بهتري را در ادامه داشته باشيم.

 

 

1

3

4

5

6