پرینت

تاریخچه

  شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران بصورت غیر رسمی با سابقه 20 ساله و بصورت رسمی با سابقه ای 10 ساله درحال حاضر مشغول به فعالیت می باشد. در پاییز سال 84 بنا به پیشنهاد تعدادی از کارکنان محترم دانشگاه تهران و موافقت جناب آقای دکتر محمد حسن امید معاون اداری و مالی وقت دانشگاه تهران، گروهی از منتخبین کارکنان واحد های مختلف دانشگاه و اعضای شورای صنفی آن دوره به عنوان هیات موسس اقدام به تدوین اساسنامه شورای صنفی نمودند. این اساسنامه توسط هیات موسس به هیات رئیسه دانشگاه جهت تصویب ارجاع و در تاریخ 85/7/17  با حمایت ریاست محترم وقت دانشگاه تهران به تصویب رسید و به واحد های مختلف دانشگاه ابلاغ شد . از تاریخ ابلاغ فعالیت رسمی شورای صنفی آغاز شد.  اکنون چهار دوره انتخابات در واحد های دانشگاه تهران مطابق اساسنامه ی شورا برگزار شده و اعضای ارکان شورا با رای مستقیم کارکنان تحت نظارت دانشگاه انتخاب می شوند. کارنامه شورای صنفی در مدت فعالیت خود  با حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد دانشگاه و مدیران واحد های مختلف همراه بوده و توانسته است رضایت نسبی همکاران دانشگاه را تامین نماید .تجربه فعالیت چند ساله شورای کارکنان نشان داده است همراهی و همکاری مدیران واحد ها با نمایندگان شورای صنفی در ایجاد همدلی، ارتقاء روحیه کاری تاثیر انکار ناپذیری داشته است.

اهداف شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران که در مقدمه اساسنامه شورا درج گردیده است به شرح زیرمی باشد.  

" به منظور ارتقاء سطح مشاركت و همكاري كاركنان با مديريت هاي دانشگاه، حمايت از حقوق حقه كاركنان دانشگاه و پيگيري لازم جهت تحقق قوانين توسط آنها، ايجاد فضاي مناسب جهت انجام فعاليتهاي موثرتر، حفظ حرمت و شان كاركنان در دانشگاه، انعكاس مسائل و مشكلات صنفي كاركنان به مديريت دانشگاه، تقويت تعامل و همدلي بين كاركنان و مسئولين دانشگاه و تلاش در جهت ارتقاء منزلت و جايگاه اجتماعي و معيشتي كاركنان، شورايي تحت عنوان " شوراي صنفي كاركنان دانشگاه " بر اساس مفاد اساسنامه تشكيل مي شود."

 • وظايف و اختيارات مجمع عمومي نمايندگان بر اساس اساسنامه شوراي صنفي كاركنان دانشگاه   :
 1. تصويب خط مشي و برنامه ساليانه شوراي صنفي دانشگاه و ساير طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي جهت تحقق اهداف شوراي صنفي از سوي شوراي مركزي و هيات مركزي نظارت ؛
 2. انتخاب اعضاي هيات مركزي نظارت و اعضاي شوراي مركزي صنفي دانشگاه
 3. اعمال نظارت بر فعاليت هاي شوراي مركزي صنفي دانشگاه از طريق هيات مركزي نظارت
 4. تشكيل جلسات منظم مجمع و استماع گزارش شوراي مركزي صنفي و هيات مركزي نظارت
 5. تصميم‌گيري نهايي در خصوص حل اختلافات داخلي، لغو عضويت و يا انحلال اركان و تشكيلات شورا
 6. بررسي و تصويب بودجه ساليانه شوراي مركزي صنفي و شوراهاي صنفي واحدها
 7. تصويب آيين نامه داخلي مجمع عمومی نمايندگان و ساير آيين نامه های داخلی شورا
 8. تصويب و اعمال تغييرات و اصلاحات لازم در اساسنامه شوراي صنفي كاركنان                                          

هيات رئيسه مجمع عمومي شامل رييس، دبير و منشي هر سال يك بار توسط اعضاي مجمع انتخاب مي شوند كه وظيفه مديريت جلسات، پيگيري مصوبات و برگزاري انتخاب شوراي مركزي صنفي و هيات مركزي نظارت شوراي دانشگاه را بر عهده دارند.

 1. تصويب آيين‌نامه داخلي شوراي مركزي صنفي با پيشنهاد اعضاي  شوراي مركزي
 2. استماع گزارش عملكرد شوراي مركزي و هيات مركزي نظارت و تصميم گيري در مورد آن
 3. انتخاب هيات اجرايي انتخابات شوراي مركزي صنفي دانشگاه توسط هيات رئيسه مجمع عمومي
 4. انتخاب و معرفي نماينده مجمع عمومي جهت عضويت در كميته ناظر بر انتخابات
 5. تصميم گيري در خصوص استعفاي اعضاي شوراي مركزي و يا هيات مركزي نظارت شوراي صنفي
 6. تصميم گيري در خصوص استيضاح عضو يا اعضاي شوراي مركزي و  هيات مركزي نظارت با درخواست حداقل يك سوم اعضاي مجمع
 7. تصويب تراز مالي شوراي مركزي صنفي دانشگاه
 • مقررات جلسات مجمع عمومي نمايندگان

تبصره: جلسه فوق العاده مجمع عمومي نمايندگان به درخواست يك سوم از اعضاي مجمع و يا به درخواست
نصف بعلاوه يك اعضاي شوراي مركزي صنفي يا هيات مركزي نظارت دانشگاه ضرورت مي يابد.

 1. جلسات مجمع عمومي با حضور نصف بعلاوه يك اعضا به رسميت مي رسد و رسميت مصوبات آن منوط به احراز اكثريت نسبي آراء حاضرين در جلسه است.
 2. جلسات مجمع عمومي در هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي شود.
 3. طرح ها و پيشنهاداتي در مجمع عمومي قابل ارائه هستند كه مورد اقبال يك پنجم اعضا باشد يا از طريق شوراي مركزي صنفي و يا هيات مركزي نظارت و به صورت مكتوب به هيات رئيسه مجمع ارائه شود.
 4. هر يك از اعضاي مجمع عمومي در جلسات داراي یک حق راي مي باشد.

هيات مركزي نظارت شوراي صنفي كاركنان به منظور تقويت شورا و به عنوان بازوي نظارتي و فكري شورا، از ميان كاركنان خوش فكر و با سابقه دانشگاه و توسط مجمع عمومي و نمايندگان کارکنان به مدت 3 سال با وظايف زير انتخاب مي‌شوند:

 1. بررسي و ارائه سياست هاي كلي شورا جهت تصويب در مجمع عمومي نمايندگان
 2. نظارت بر فعاليت هاي شوراي مركزي صنفي دانشگاه و رسيدگی به تخلفات احتمالی
 3. تلاش براي حل اختلافات بين شوراي مركزي صنفي دانشگاه و شوراي صنفي واحدها و ارجاع موضوع به مجمع عمومي نمايندگان در صورت لزوم
 4. ارائه گزارش عملكرد به مجمع عمومي و پيشنهاد طرح ها و برنامه هايي كه نياز به مصوبه مجمع عمومي دارد.
 5. انتخاب دبير هيات مركزي نظارت جهت مديريت جلسات ، انجام مكاتبات و حضور در جلسات مجمع عمومي نمايندگان
 6. بررسي پيشنهاد تغيير مفاد اساسنامه جهت ارائه به مجمع عمومي نمايندگان
 7. معرفي نماينده جهت عضويت در كميته نظارت بر انتخابات
 8. بررسي و ارائه پيشنهاد استعفا، استيضاح و لغو عضويت اعضاي شوراي مركزي صنفي به مجمع عمومي نمايندگان